فرم ثبت نام در آکادمی تنیس صدری

قوانین و مقررات آکادمی تنیس صدری :

1 – رعایت حجاب و شؤنات اسلامی و اخلاق ورزشکاری الزامی است.

2- زمان استفاده از زمین تنیس 50 دقیقه می باشد.

3- اعضای آکادمی 10 دقیقه قبل شروع کلاس های تمرینی باید در مجموعه جهت گرم کردن حاضر باشند.

4 – امکان کنسلی جلسات تمرینی برای جلسه های بعدی فقط تا ساعت 12 ظهر جمعه همان هفته جاری امکان دارد.

5- امکان کنسلی کلاس در ساعات نزدیک به شروع کلاس امکان ندارد و در مورد کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی در صورت عدم حضور شهریه لحاظ می شود.

6- آوردن وسایل شخصی مانند کامپیوتر، لپ تاپ ، تلفن همراه و هر گونه وسایل غیر ضروری به محل تمرین مجاز نمی باشد.

7- آوردن شخص همراه به داخل محل تمرین اعضای آکادمی امکان پذیر نمی باشد ، برای عزیزان و مهمانان همراه محلی در مجموعه در نظر گرفته شده .

8 – گفتگو با مربیان آکادمی بعد اتمام هر جلسه تمرینی امکان پذیر می باشد .

9 – تمام اعضای آکادمی تحت پوشش بیمه ورزشی قرار می گیرند.

10 – بدیهی است که از ورود بازیکنان به جلسات تمرینی آکادمی بدون لباس ورزشی مناسب ، بدون کفش مناسب ،  بدون رفتار و اخلاق مناسب جلوگیری بعمل می آید.