آکادمی تنیس صدری اهمیت ایجاد رویدادها و برنامه‌هایی را برای جذابیت بخش‌های مختلف بازار دبی - از برنامه‌های تفریحی جوانان و بزرگسالان تا برنامه‌های ویژه بازیکنان را درک می‌کند.